Trung tâm Mua sắm và Giải trí Đức Huy Plaza

Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, P. Bắc Cường, TP. Lào Cai

Bộ phận giao hang: 0203.763763 * Bộ Phận Bảo hành: 0206.263.263

Hotline: 0916.263.263